English 中文版 한국교류처
한국교류처
首页 院长介绍 韩国分院介绍
  • 学校概况
  • 教学概况
工作人员
  • 分院工作人员
  • 本校工作人员
  • 历届授课教授
招生宣传
  • 本科招生
  • 研究生招生
新闻中心 实习就业协议企业 联系我们
 HomePage > 联系我们

联系我们


地       址:韩国京畿道坡州市东山3路35 中国渤海大学韩国交流处  
                대한민국 경기도 파주시 동산3길 35 중국 발해대학교 한국교류처
邮       箱:bhukorea@naver.com
电       话:82-31-941-8064
传       真:82-31-945-8064


∩_∩

For your experience better, need more than IE9 browser access! If you are using
360, QQ, Sogou, roaming and other browsers, set to speed mode